219/2017 Sb.Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

Částka: 080 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. července 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
219

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. července 2017
o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování,
výrobě řezů a ničení munice


        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY


§ 1

        Tímto nařízením se stanoví

a)   postup a technické požadavky na znehodnocování zbraní a jejich hlavních částí, na jejichž znehodnocování se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní1),

b)   postup a technické požadavky na znehodnocování zakázaného doplňku zbraně,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - ZBRANĚ A STŘELIVO
§ 3 - Znehodnocování zbraní
§ 4 - Znehodnocování hlavních částí zbraně
§ 5 - Znehodnocování střeliva
§ 6 - Zhotovování řezu zbraně
§ 7 - Zhotovování řezu střeliva
§ 8 - Jiný způsob znehodnocování
§ 9 - Ničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva
ČÁST TŘETÍ - MUNICE
§ 10 - Minimální obsah dokumentace technologického postupu
§ 11  
§ 12 - Znehodnocení a řez munice
ČÁST ČTVRTÁ - ZBRANĚ A MUNICE V REŽIMU REGULACE PODLE MEZINÁRODNÍ SMLOUVY
§ 13 - Demilitarizace
§ 14 - Likvidace zbraně nebo munice
§ 15 - Nehoda zbraně
§ 16 - Úprava zbraně na exponát
ČÁST PÁTÁ - OZNAČOVÁNÍ A POTVRZENÍ
§ 17 - Kontrolní znehodnocovací značka a potvrzení
§ 18  
§ 19  
§ 20  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor kontrolní znehodnocovací značky
Příloha č. 2 - Vzor potvrzení o znehodnocení zbraně, střeliva nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, střeliva nebo munice
Zavřít
MENU