218/2017 Sb.Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu

Částka: 080 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. července 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
218

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. července 2017
o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice
a o povinných náležitostech jejich provozního řádu


        Vláda nařizuje podle § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tímto nařízením se stanoví

a)   minimální technické požadavky na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a

b)   povinné náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.

        (2)  Povinnost zajistit dodržení požadavků stanovených tímto nařízením má provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   tunelovou střelnicí pro munici střelnice pro munici umístěná v tunelu s bezpečným zachycením střel a střepin nebo částí střel po celé dráze letu,

b)   dálkovou střelnicí pro munici střelnice pro munici pro střelbu do volného terénu,

c)   palebným sektorem střelnice pro munici koridor vymezený dálkově palebným stanovištěm a dopadištěm v závislosti na druhu střelby,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Zvuková a světelná signalizace a stálé výstražné tabulky
§ 4 - Zajištění spojovací techniky
§ 5 - Zabezpečení ohroženého prostoru
§ 6 - Přístupové cesty
§ 7 - Další minimální technické požadavky na střelnici pro munici
§ 8  
§ 9 - Další minimální technické požadavky na trhací jámu pro ničení munice
§ 10  
§ 11 - Další minimální technické požadavky na zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice
§ 12 - Provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice
§ 13 - Závěrečné ustanovení
§ 14 - Účinnost
Zavřít
MENU