142/2017 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 050 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. května 2017 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 2. května 2017 Nabývá účinnosti: 1. června 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
142

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 2. května 2017
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2017 – 2018, uzavřená dne 18. 1. 2017 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů – Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342.

. . .

Zavřít
MENU