137/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

Částka: 049 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. května 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. března 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
137

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2017
o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice


        Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví lázeňské místo Lednice a statut lázeňského místa Lednice.


§ 2

Lázeňské místo

        (1)  Stanovuje se lázeňské místo Lednice.

        (2)  Území lázeňského místa tvoří katastrální území Lednice na Moravě.

        (3)  Území lázeňského místa na podkladě základní mapy České republiky v měřítku 1 : 50 000 s odlišením vnitřního a vnějšího území lázeňského místa je graficky vyznačeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Lázeňské místo
§ 3 - Statut lázeňského místa
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Území lázeňského místa Lednice
Příloha č. 2 - Vnitřní území lázeňského místa Lednice
Příloha č. 3 - Vymezení vnitřního území lázeňského místa Lednice
Příloha č. 4 - Zákres parcel kolonády, zdravotnických zařízení a veřejných prostranství s nimi souvisejících do kopie katastrální mapy České republiky
Příloha č. 5 - SOUPIS PARCEL TVOŘÍCÍCH LÁZEŇSKOU KOLONÁDU A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S NÍ SOUVISEJÍCÍ
Zavřít
MENU