126/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

Částka: 044 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. dubna 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. března 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


126

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů
pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017


        Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.:


Čl. I

        Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, znějí:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona

“.
Čl. II

Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:
Chovanec v. r.

Zavřít
MENU