125/2017 Sb.Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení

Částka: 044 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. dubna 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. března 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
125

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2017
o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně
a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených
za účelem jejího znehodnocení        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 455/2016 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní1) postup při vydání osvědčení o znehodnocení palné zbraně, která obsahuje všechny části zbraně, jejichž znehodnocení přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti znehodnocení palných zbraní vyžaduje, a to ve stavu umožňujícím provedení takového znehodnocení (dále jen „kompletní palná zbraň“), označování znehodnocené kompletní palné zbraně a změnu kategorie znehodnocené kompletní palné zbraně.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Osvědčení o znehodnocení kompletní palné zbraně, označování znehodnocené kompletní palné zbraně a změna kategorie znehodnocené kompletní palné zbraně
§ 3 - Závěrečné ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor osvědčení
Příloha č. 2 - Vzor označení
Zavřít
MENU