124/2017 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017

Částka: 044 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 20. dubna 2017 Autor předpisu: Poslanecká sněmovna
Přijato: 4. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

124

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 4. dubna 2017

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 1. března 2017 a vráceném prezidentem republiky dne 10. března 2017.

Hamáček v. r.

MENU