116/2017 Sb.Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu

Částka: 042 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. dubna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 7. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 28. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
116

VYHLÁŠKA
ze dne 7. dubna 2017
o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy
za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 36 odst. 4 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví náklady přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu, úspory související s přerušením drážní dopravy a způsob jejich určení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Náklady náhradní dopravy
§ 3 - Úspory za přerušenou dopravu na dráze
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Náklady náhradní dopravy
Příloha č. 2 - Úspory související s přerušením drážní dopravy
Zavřít
MENU