113/2017 Sb.Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

Částka: 041 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. dubna 2017 Autor předpisu: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Přijato: 3. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
113

VYHLÁŠKA
ze dne 3. dubna 2017
o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně


        Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí stanoví podle § 16d odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., podle § 56e odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., podle § 59d odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., a podle § 38 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákona č. 322/2016 Sb.:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - Zpráva o financování volební kampaně
Zavřít
MENU