79/2017 Sb.Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 23. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
79

VYHLÁŠKA
ze dne 23. února 2017
o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst. 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví strukturu a formát pro podávání oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů.


§ 2

Formát oznámení

        Oznámení podle § 1 se podávají na elektronickém formuláři ve formátu HTML nebo PDF, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.


§ 3

Struktura oznámení

        (1)  V oznámení podle § 1 veřejný funkcionář uvede

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Formát oznámení
§ 3 - Struktura oznámení
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU