77/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 3. března 2017 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
77

VYHLÁŠKA
ze dne 3. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy
a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách,
ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 49 odst. 3 písm. d), § 53b odst. 6, § 53d odst. 6 a § 53e odst. 6 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb. a vyhlášky č. 183/2015 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU