75/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. března 2017 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 28. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. června 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
75

VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení
a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová
při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.


        Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 6 písm. a) a § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU