72/2017 Sb.Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Částka: 025 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 1. března 2017 Nabývá účinnosti: 18. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
72

VYHLÁŠKA
ze dne 1. března 2017
o genetických zdrojích zvířat


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 60/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6 a § 14g odst. 6 zákona:


§ 1

Osnova Metodiky uchování
genetického zdroje zvířete

        Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Kritéria pro zaevidování zvířete
jako genetického zdroje
do Národního programu

        Ministerstvo zemědělství zaeviduje zvíře jako genetický zdroj do Národního programu podle § 14e odst. 4 zákona, pokud

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete
§ 2 - Kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického zdroje do Národního programu
§ 3 - Způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete vlastníkem genetického zdroje zvířete
§ 4 - Velikost vzorku genetického zdroje zvířete
§ 5 - Rozsah každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete sdružením
§ 6 - Rozsah každoročního hodnocení Národního programu určenou osobou
§ 7 - Standardy pro uchovávání materiálu zajišťovaného genobankou
§ 8 - Rozsah dostatečné zásoby materiálu
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete
Příloha č. 2 - Rozsah dostatečné zásoby materiálu
Zavřít
MENU