70/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 023 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 28. února 2017 Nabývá účinnosti: 15. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


70

VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb.,
o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd,
ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.:


Čl. I

        Příloha č. 1 vyhlášky č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 320/2007 Sb., vyhlášky č. 446/2009 Sb., vyhlášky č. 389/2010 Sb., vyhlášky č. 404/2011 Sb., vyhlášky č. 290/2012 Sb., vyhlášky č. 430/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2014 Sb., vyhlášky č. 362/2015 Sb. a vyhlášky č. 208/2016 Sb., zní:


„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

Metodiky zkoušek zemědělských druhů
Příloha PDF (462 kB) “.Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2017.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Zavřít
Nejste přihlášeni