69/2017 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka: 023 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. března 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


69

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. února 2017
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky


        Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky

        (1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a)   v hlavním městě Praze

1.   Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje,

2.   Invalidovna v Praze,

3.   Palác Lucerna v Praze;

b)   ve Středočeském kraji

1.   Krematorium v Nymburce,

2.   Střední strojní a průmyslová škola v Mladé Boleslavi,

3.   Sokolovna v Rakovníku,

4.   Vodní elektrárna v Poděbradech,

5.   Zámek s parkem v Brandýse nad Labem;

c)   v Karlovarském kraji

1.   Blatenský vodní kanál,

2.   Chebská falc;

d)   v Pardubickém kraji

Městské divadlo v Ústí nad Orlicí;

e)   v Královéhradeckém kraji

Městské muzeum (Wenkeův obchodní dům) v Jaroměři;

f)    v Jihomoravském kraji

1.   Krematorium a kolumbárium na Ústředním hřbitově v Brně,

2.   Klášter v Louce u Znojma;

g)   v Moravskoslezském kraji

Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě.

        (2)  Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce  1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany
národních kulturních památek

        Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.


§ 3
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr kultury:
Mgr. Herman v. r.Příloha k nařízení vlády č. 69/2017 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
Příloha PDF (432 kB)


Zavřít
Nejste přihlášeni