69/2017 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka: 023 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. března 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
69

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. února 2017
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky


        Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky

        (1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a)   v hlavním městě Praze

1.   Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje,

2.   Invalidovna v Praze,

3.   Palác Lucerna v Praze;

b)   ve Středočeském kraji

1.   Krematorium v Nymburce,

2.   Střední strojní a průmyslová škola v Mladé Boleslavi,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
§ 2 - Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek
§ 3 - Účinnost
Příloha - Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
Zavřít
MENU