38/2017 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

Částka: 012 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. února 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 2. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. března 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 176/2017 Sb. Pozbývá účinnosti: 1. července 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
38

VYHLÁŠKA
ze dne 2. února 2017
o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů
zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 201/2014 Sb., k provedení § 57 odst. 14:


§ 1

Způsob výpočtu nároku na vrácení daně
z minerálních olejů

        Nárok na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě se vypočte podle vzorců uvedených v příloze k této vyhlášce.


. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů
§ 2 - Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence souvisejících s minerálními oleji
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha - Vzorce k výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
Zavřít
MENU