37/2017 Sb.Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

Částka: 012 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. února 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 2. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
37

VYHLÁŠKA
ze dne 2. února 2017
o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich
a bylinných výrobcích určených ke kouření


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret a náhradních náplní do nich,

b)   označování elektronických cigaret a náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření, včetně zakázaných prvků a rysů,

c)   způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti výrobců a dovozců elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření a

d)   rozsah údajů požadovaných pro registraci u přeshraničního prodeje elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku a způsob jejího provedení.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   společnou elektronickou vstupní bránou pro předkládání informací informační elektronický portál zřízený a provozovaný Evropskou komisí k zajištění jednotného způsobu oznamování elektronických cigaret a náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření,

b)   zdravotním varováním varování týkající se nepříznivých účinků elektronické cigarety nebo náhradní náplně do ní nebo bylinného výrobku určeného ke kouření na lidské zdraví,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Obecné požadavky na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich
§ 4 - Další požadavky na opakovaně plnitelné elektronické cigarety, které lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin, a jejich náhradní náplně
§ 5 - Označování elektronických cigaret a náhradních náplní do nich
§ 6 - Způsob provedení oznamovací povinnosti při uvádění na trh elektronických cigaret a náhradních náplní do nich
§ 7 - Rozsah údajů požadovaných pro registraci před zahájením uvádění na trh elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich formou přeshraničního prodeje na dálku
§ 8 - Oznamování informací o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi
§ 9 - Označování bylinných výrobků určených ke kouření
§ 10 - Způsob provedení oznamovací povinnosti při uvádění na trh bylinných výrobků určených ke kouření
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Závěrečné ustanovení
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU