34/2017 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016

Částka: 011 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 14. února 2017 Autor předpisu: Poslanecká sněmovna
Přijato: 10. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 14. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

34

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 10. ledna 2017

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vráceném prezidentem republiky dne 20. prosince 2016.

Hamáček v. r.

MENU