31/2017 Sb.Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %

Částka: 010 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. února 2017 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 1. února 2017 Nabývá účinnosti: 9. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti: 10. února 2027
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
31

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 1. února 2017,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis
České republiky, 2017–2027, 0,25 %


        Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2017–2027, 0,25 % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

1.   Základní popis dluhopisů:
      Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí

. . .

Zavřít
MENU