28/2017 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017

Částka: 009 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. února 2017 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 6. února 2017 Nabývá účinnosti: 7. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


Ukázka textu předpisu:
28

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 6. února 2017
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 4. února 2017


        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017.

        Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 267/2016 Sb., č. 291/2016 Sb., č. 292/2016 Sb., č. 315/2016 Sb., č. 331/2016 Sb., č. 344/2016 Sb. a č. 354/2016 Sb. se dne 4. února 2017 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

. . .

Zavřít
Nejste přihlášeni