21/2017 Sb.Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. února 2017 Autor předpisu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Přijato: 23. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 15. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
21

VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2017
o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení


        Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až c), § 44 odst. 4 písm. c), § 49 odst. 2, § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a b), § 52 odst. 2, § 53 odst. 2 a § 54 odst. 4 písm. a), c) a d):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a stanoví

a)   lhůty pro oznamování provozní události Úřadu,

b)   okruh informací využívaných systémem zpětné vazby,

c)   postup šetření provozní události,

d)   kritéria pro zařazení provozní události do kategorie,

e)   požadavky na obsah limitů a podmínek,

f)    výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení,

g)   rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení a dobu uchovávání informací o nich,

h)   rozsah, způsob a lhůty pro předávání informací o veličinách a skutečnostech důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení Úřadu,

i)    výčet jiných změn při využívání jaderné energie,

j)    rozsah a způsob dokumentování jiných změn při využívání jaderné energie a jejich oznamování Úřadu,

k)   postupy provádění procesu řízeného stárnutí,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pojmy
§ 3 - Lhůty pro oznamování provozní události [K § 49 odst. 2 písm. a) atomového zákona]
§ 4 - Okruh informací využívaných systémem zpětné vazby [K § 49 odst. 2 písm. c) atomového zákona]
§ 5 - Postup šetření provozní události [K § 49 odst. 2 písm. b) atomového zákona]
§ 6 - Kritéria pro zařazení provozní události do kategorie [K § 44 odst. 4 písm. c) atomového zákona]
§ 7 - Limity a podmínky (K § 24 odst. 7 atomového zákona)
§ 8 - Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení [K § 25 odst. 2 písm. a) až c) atomového zákona]
§ 9 - Jiné změny při využívání jaderné energie [K § 49 odst. 2 písm. d) a e) atomového zákona]
§ 10 - [K § 49 odst. 2 písm. d) a e) atomového zákona]
§ 11 - Postupy provádění procesu řízeného stárnutí [K § 49 odst. 2 písm. f) atomového zákona]
§ 12 - Požadavky na program řízeného stárnutí (K § 24 odst. 7 atomového zákona)
§ 13 - Manipulace s jaderným materiálem a radioaktivním odpadem a způsob její dokumentace [K § 49 odst. 2 písm. g) atomového zákona]
§ 14 - [K § 49 odst. 2 písm. g) atomového zákona]
§ 15 - [K § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a b), § 52 odst. 2, § 53 odst. 2 a § 54 odst. 4 písm. a) atomového zákona]
§ 16 - [K § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a b), § 52 odst. 2, § 53 odst. 2 a § 54 odst. 4 písm. a) atomového zákona]
§ 17 - [K § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a b), § 52 odst. 2, § 53 odst. 2 a § 54 odst. 4 písm. a) atomového zákona]
§ 18 - [K § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a b), § 52 odst. 2, § 53 odst. 2 a § 54 odst. 4 písm. a) atomového zákona]
§ 19 - [K § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a b), § 52 odst. 2, § 53 odst. 2 a § 54 odst. 4 písm. a) atomového zákona]
§ 20 - Požadavky na uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru a neaktivní vyzkoušení, první fyzikální spouštění a první energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem [K § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a b), § 52 odst. 2 a § 53 odst. 2 atomového zákona]
§ 21 - [K § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a b), § 52 odst. 2 a § 53 odst. 2 atomového zákona]
§ 22 - Pravidla pro průběžné zajišťování, ověřování a dokumentování schopnosti stabilního a bezpečného provozu jaderného zařízení[K § 54 odst. 4 písm. a) atomového zákona]
§ 23 - [K § 54 odst. 4 písm. a) atomového zákona]
§ 24 - Dokumentace k opětovnému uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva [K § 54 odst. 4 písm. d) atomového zákona]
§ 25 - Dlouhodobé odstavení jaderného reaktoru v případě výzkumného jaderného zařízení [K § 54 odst. 4 písm. c) atomového zákona]
§ 26 - Procesy a činnosti k zabránění rozvoji havarijních podmínek na jaderném zařízení a ke zmírnění jejich následků [K § 49 odst. 2 písm. h) atomového zákona]
§ 27 - [K § 49 odst. 2 písm. h) atomového zákona]
§ 28 - [K § 49 odst. 2 písm. h) atomového zákona]
§ 29 - [K § 49 odst. 2 písm. h) atomového zákona]
§ 30 - [K § 49 odst. 2 písm. h) atomového zákona]
§ 31 - Účinnost
Zavřít
MENU