80/2017 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Částka: 040 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. listopadu 2016 Nabývá účinnosti: 30. října 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 36/2019 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 5. června 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
80

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb.m.s. a č. 46/2008 Sb.m.s.        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. listopadu 2016 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1).

        S novým zněním Přílohy I vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Přílohy I Českou republikou.

        Nové znění Přílohy I vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2017 a pro Českou republiku vstoupilo v platnost dne 30. října 2017.

. . .

Zavřít
MENU