80/2017 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Částka: 040 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. listopadu 2016 Nabývá účinnosti: 30. října 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 36/2019 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 5. června 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU