12/2017 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje opravené znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, vyhlášené pod č. 13/2005 Sb. m. s.

Částka: 006 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 10. února 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: Nabývá účinnosti: 10. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

12

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 13/2005 Sb.m.s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje nové znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, přijaté dne 20. října 2000 ve Florencii, které nahrazuje český překlad Úmluvy vyhlášený pod č. 13/2005 Sb.m.s.

PŘEKLAD

EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ, Florencie, 20.10.2000

Příloha PDF (525 kB)
MENU