12/2017 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje opravené znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, vyhlášené pod č. 13/2005 Sb. m. s.

Částka: 006 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 10. února 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: Nabývá účinnosti: 10. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


12

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 13/2005 Sb.m.s.


        Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje nové znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, přijaté dne 20. října 2000 ve Florencii, které nahrazuje český překlad Úmluvy vyhlášený pod č. 13/2005 Sb.m.s.
PŘEKLAD
EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ,
Florencie, 20.10.2000

Příloha PDF (525 kB)


Zavřít
MENU