11/2017 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Částka: 006 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 10. února 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 10. dubna 2016 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


11

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. dubna 2016 byla v Ammánu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 28. října 2016.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Příloha PDF (577 kB)
Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan on Exemption from Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports
Příloha PDF (592 kB)


Zavřít
MENU