10/2017 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Částka: 006 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 10. února 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 23. února 2016 Nabývá účinnosti: 29. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

10

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. února 2016 byla v Kuvajtu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 29. července 2016.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Příloha PDF (290 kB)

Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Kuwait on Exemption from Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports

Příloha PDF (308 kB)
MENU