7/2017 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 30. června 2016 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/16)

Částka: 004 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 25. ledna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 30. června 2016 Nabývá účinnosti: 1. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
7

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb.m.s.


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. června 2016 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 30. června 2016 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/16)1).

        Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 dne 1. července 2016 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

_______________________________
1)
Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb.m.s.
. . .

Zavřít
MENU