329/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

Částka: 129 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. října 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 2016 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 330/2016 Sb. Pozbývá účinnosti: 1. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
329

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb.,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016


        Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.:


Čl. I

        Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016, znějí:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 286/2015 Sb.

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU