316/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 124 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. září 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. září 2016 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 341/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU