295/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 114 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 170/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
295

ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb.,
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
a o změně živnostenského zákona
(zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona
o pojišťovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí

        Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 261/2014 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU