286/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie

Částka: 111 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. září 2016 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 5. září 2016 Nabývá účinnosti: 27. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
286

VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2016,
kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb.,
o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů,
vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních
a speciálních prostředků Vojenské policie        Ministerstvo obrany stanoví podle § 55 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii):


Čl. I

        Vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, se mění takto:

        1.  Na konci textu nadpisu § 2 se doplňují slova „nebo civilního oděvu při výkonu služby“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU