217/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Částka: 084 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. července 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. června 2016 Nabývá účinnosti: 30. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU