197/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Částka: 074 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. června 2016 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 2. června 2016 Nabývá účinnosti: 1. září 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
197

VYHLÁŠKA
ze dne 2. června 2016,
kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 19 písm. f), § 20 odst. 8, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 27 odst. 6, § 28 odst. 6, § 31 odst. 1, § 35 odst. 2, § 38 odst. 8, § 56, 71, § 81 odst. 11, § 83 odst. 5, § 84 odst. 3, § 85 odst. 3, § 91 odst. 1, § 112, § 113a odst. 2, § 121 odst. 1, § 123 odst. 5 a § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb.


Čl. I

        Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a vyhlášky č. 103/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavce  2 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 4 znějí:

        „(2) Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce  3 a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených jinými právními předpisy1).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb.
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 13/2005 Sb.
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky č. 71/2005 Sb.
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb.
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna vyhlášky č. 108/2005 Sb.
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna vyhlášky č. 492/2005 Sb.
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU