380/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 161 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 186/2016 Sb. Pozbývá účinnosti: 1. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
380

ZÁKON
ze dne 10. prosince 2015,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 215/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 41c písm. a) až e) se číslo „20“ nahrazuje číslem „23“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU