328/2015 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. prosince 2015 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 3. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 18. prosince 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
328

VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2015,
kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 57 odst. 6 a § 86 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 314/2015 Sb., a podle § 34 odst. 6 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 314/2015 Sb.:


§ 1

        (1)  Tato vyhláška upravuje seznamy zemí, které Česká republika považuje za bezpečné země původu, bezpečné třetí země a evropské bezpečné třetí země1).

        (2)  Tato vyhláška dále upravuje vzor průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany2) a vzor průkazu žadatele o poskytnutí dočasné ochrany.


§ 2

        Česká republika považuje za bezpečnou zemi původu1)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - VZOR PRŮKAZU ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY
Příloha č. 2 - VZOR PRŮKAZU ŽADATELE O POSKYTNUTÍ DOČASNÉ OCHRANY
Zavřít
MENU