308/2015 Sb.Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Částka: 131 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. listopadu 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. října 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
308

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. října 2015
o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu


        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu.


§ 2

Běžná údržba bytu

        Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Běžná údržba bytu
§ 3 - Drobné opravy bytu
§ 4 - Drobné opravy podle věcného vymezení
§ 5 - Drobné opravy podle výše nákladů
§ 6 - Roční limit nákladů
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU