136/2015 Sb.Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

Částka: 058 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 16. června 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. června 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
136

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací
zvláštní části úřednické zkoušky        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


§ 1

Rovnocennost zvláštní části zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti úředníka
územního samosprávného celku

        Zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu správní činnosti se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.


§ 2

Rovnocennost jiných zkoušek
a odborných kvalifikací

        (1)  Zkouška podle jiného zákona se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rovnocennost zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku
§ 2 - Rovnocennost jiných zkoušek a odborných kvalifikací
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Rovnocennost zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku
Příloha č. 2 - Rovnocennost jiných zkoušek
Zavřít
MENU