132/2015 Sb.Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

Částka: 057 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. června 2015 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 4. června 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
132

VYHLÁŠKA
ze dne 4. června 2015
o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské
a potravinářské inspekce pro účely kontroly        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 14 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 138/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory vzorků zemědělských výrobků, potravin včetně pokrmů a tabákových výrobků prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 6 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých zákonů.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Náhrady nákladů
§ 3 - Přechodné ustanovení
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Fyzikálně-chemické rozbory
Příloha č. 2 - Senzorické rozbory
Příloha č. 3 - Kalkulační vzorec
Zavřít
MENU