60/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Částka: 029 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
60

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2015
o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti


        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb.:


Seznam činností pro jednotlivé
vojenské hodnosti


§ 1

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Seznam činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
§ 2  
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha k nařízení - Seznam činností vojáků stanovených pro jednotlivé vojenské hodnosti
Zavřít
MENU