281/2014 Sb.Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Částka: 114 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 27. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 2. prosince 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 350/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
281

VYHLÁŠKA
ze dne 27. listopadu 2014
o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí


        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 26 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů:


§ 1

Venkovní prostory

        Poskytovatel zajistí pro dětskou skupinu do 12 dětí nezastavěnou plochu pozemku určenou pro pobyt a hry dětí nebo možnost pobytu a her dětí venku na dostupném veřejném hřišti nebo v přírodě.


§ 2

Místnost pro denní pobyt a odpočinek

        (1)  Pro účely poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je pro dětskou skupinu do 12 dětí vyčleněna samostatná místnost určená k dennímu pobytu a odpočinku dětí, která prostorovými podmínkami, včetně vybavení nábytkem, pomůckami a hračkami, odpovídá věku, potřebám a počtu dětí (dále jen „denní místnost“). Plocha denní místnosti činí nejméně 3 m2 na jedno dítě.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Venkovní prostory
§ 2 - Místnost pro denní pobyt a odpočinek
§ 3 - Šatna
§ 4 - Hygienická zařízení
§ 5 - Úklid a nakládání s prádlem
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU