170/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Částka: 071 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. srpna 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. srpna 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU