164/2014 Sb.Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

Částka: 067 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. srpna 2014 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 30. července 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
164

VYHLÁŠKA
ze dne 30. července 2014
o evidenci krytí hypotečních zástavních listů
a informačních povinnostech emitenta
hypotečních zástavních listů        Česká národní banka stanoví podle § 32 odst. 2 a § 45 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje obsah, náležitosti a způsob vedení evidence krytí hypotečních zástavních listů emitentem hypotečních zástavních listů (dále jen „emitent“) a obsah a způsob plnění informační povinnosti emitenta.


§ 2

Evidence krytí hypotečních zástavních listů

        (1)  Evidence krytí hypotečních zástavních listů (dále jen „evidence“) obsahuje registr krytí a knihu krytí.

        (2)  Registr krytí obsahuje seznam hypotečních úvěrů, z nichž vyplývající pohledávky slouží k řádnému krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu, a seznam položek náhradního krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Evidence krytí hypotečních zástavních listů
§ 3 - Náležitosti registru krytí
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Náležitosti knihy krytí
§ 7 - Vedení evidence
§ 8  
§ 9 - Informační povinnost
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU