67/2014 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů

Částka: 025 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. dubna 2014 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 1. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 1. května 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
67

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 1. dubna 2014
o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů


        Český statistický úřad podle § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., oznamuje s účinností od 1. května 2014 zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů.

        Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů je vypracována na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, kterým se zavádí evropský systém účtů, označovaný jako ESA 2010.

        Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů nahrazuje Číselník institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS), vydaný sdělením Českého statistického úřadu č. 493/2003 Sb., o vydání Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS).

. . .

Zavřít
MENU