60/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. dubna 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2014 Nabývá účinnosti: 22. dubna 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU