35/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 014 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. března 2014 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 28. února 2014 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
35

VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2014,
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 39 odst. 11 a § 44 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

        Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb. a vyhlášky č. 170/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. f) a v § 2 písm. e) se slova „§ 15 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 5“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU