28/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 012 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. února 2014 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 17. února 2014 Nabývá účinnosti: 11. března 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU