301/2013 Sb.Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie

Částka: 115 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. září 2013 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 23. září 2013 Nabývá účinnosti: 1. října 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
301

VYHLÁŠKA
ze dne 23. září 2013
o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu
a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie        Ministerstvo obrany stanoví podle § 55 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii):


§ 1

Symbol Vojenské policie


        Symbol Vojenské policie tvoří granát se šlehajícími plameny. Vyobrazení granátu se šlehajícími plameny v zlatavém a stříbřitém provedení je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Zevní označení vojenského stejnokroje


        (1)  Zevní označení služebního stejnokroje tvoří

a)   rukávový znak, jehož tvar je určen štítem shodným se štítem velkého státního znaku, barva štítu je modrá, lemování stuhou je v barvě trikolory, figura ve štítu je nahrazena písmeny „VP“ (VOJENSKÁ POLICIE) bílé barvy; vyobrazení vzoru rukávového znaku je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Symbol Vojenské policie
§ 2 - Zevní označení vojenského stejnokroje
§ 3 - Služební průkaz
§ 4 - Barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie
§ 5 - Vytyčovací páska
§ 6 - Přechodná ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1  
Příloha č. 2  
Příloha č. 3  
Příloha č. 4  
Příloha č. 5  
Příloha č. 6  
Příloha č. 7  
Příloha č. 8  
Příloha č. 9  
Příloha č. 10  
Příloha č. 11  
Příloha č. 12  
Zavřít
MENU