84/2013 Sb.Nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití

Částka: 039 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. dubna 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. března 2013 Nabývá účinnosti: 5. dubna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 451/2016 Sb. Pozbývá účinnosti: 13. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
84

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. března 2013
o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití


        Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4 a § 2 odst. 6 zákona č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví

a)   požadavky na jednoznačné označení výbušnin,

b)   seznam výbušnin, na které se neuplatní požadavky na jednoznačné označování a sledovatelnost stanovené zákonem.


§ 2

Obecná ustanovení k jednoznačnému označení

        (1)  Jednoznačné označení se provede přímo na výbušnině nebo se k ní trvalým způsobem připevní. Pokud je výbušnina opatřena kromě jednoznačného označení také pasivním elektronickým identifikátorem, každé její nejmenší balení musí nést odpovídající pasivní elektronický identifikátor.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Obecná ustanovení k jednoznačnému označení
§ 3 - Způsob jednoznačného označení
§ 4 - Jednoznačné označení
§ 5 - Způsob označení velmi malých předmětů
§ 6 - Výbušniny, na které se neuplatní požadavky zákona
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Příklady grafického znázornění jednoznačného označení
Příloha č. 2 - Seznam výbušnin podle § 6 nařízení vlády
Zavřít
MENU