70/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. března 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. února 2013 Nabývá účinnosti: 2. dubna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU