46/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb.

Částka: 021 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. února 2013 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 21. února 2013 Nabývá účinnosti: 1. března 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
46

VYHLÁŠKA
ze dne 21. února 2013,
kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců,
kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky
pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb.        Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb.:


Čl. I

        V příloze vyhlášky č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb., se bod 1 zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU